Kredit foto: pexels/fauxels

Perkataan “kolaborasi” dipinjam daripada perkataan bahasa Inggeris, collaboration manakala “kolaboratif” daripada perkataan collaborative. Kedua-dua patah perkataan ini sebenarnya berasal daripada kata yang sama, iaitu collaborate (kata kerja).Collaboration ialah kata nama manakala collaborative ialah kata adjektif.

Apabila perkataan-perkataan ini dipinjam dan diserapkan ke dalam bahasa Melayu, golongan katanya masih kekal, iaitu “kolaborasi” ialah kata nama manakala “kolaboratif” ialah kata adjektif. Namun begitu, barangkali disebabkan oleh penggunaannya yang masih kurang popular pada ketika Kamus Dewan Edisi Keempat mula-mula diterbitkan, iaitu pada tahun 2005, maksud “kolaborasi” tidak diberikan pendefinisian yang lengkap.

Merujuk Kamus Dewan Edisi Keempat, “kolaborasi” membawa konotasi yang negatif dan hanya mempunyai satu definisi, iaitu “subahat dengan musuh atau orang jahat, subahat dalam perbuatan jenayah dan sebagainya”.

IKLAN

Padahal, collaboration dalam bahasa Inggeris sebenarnya membawa dua makna, iaitu the action of working with someone to produce something, iaitu tindakan untuk bekerjasama dengan seseorang untuk menghasilkan sesuatu di samping makna subahat sebagai makna kedua. Perkataan “kolaboratif” dalam Kamus Dewan Edisi Keempat didefinisikan dengan tepatnya, iaitu “erat (dari segi kerjasama antara dua pihak ataupun lebih)”. Daripada definisi ini, amat jelas bahawa “kolaboratif” memang tergolong sebagai kata adjektif.

Melalui pendefinisian ini, segelintir pengguna bahasa terus menolak penggunaan kata “kolaborasi” sebaliknya menggunakan perkataan “kolaboratif” sebagai kata nama di samping “mencipta” perkataan baharu yang tidak gramatis, iaitu “berkolaboratif” untuk membawa makna bekerjasama.  Maka, wujudlah ayat yang tidak gramatis seperti yang berikut:

IKLAN
  1. *Kolaboratif antara pihak sekolah dengan ibu bapa amat penting untuk menjamin kualiti pembelajaran murid.
  2. Melalui aktiviti seperti ini, murid-murid dapat *berkolaboratif untuk meningkatkan kefahaman mereka.

Di sini, penulis ingin menarik perhatian pembaca bahawa kekeliruan dan kesilapan ini sepatutnya sudah tidak berlaku kerana dalam kamus rujukan terkini, iaitu Kamus Dewan Perdana (tahun 2020), kedua-dua patah perkataan ini telah diberikan pendefinisian yang lengkap dan mantap, iaitu “kolaborasi” membawa dua makna seperti definisinya dalam bahasa sumber dan mempunyai kata terbitan “berkolaborasi” manakala “kolaboratif” tetap tergolong sebagai kata adjektif dan tidak ada kata terbitan “berkolaboratif”.

Oleh itu, mulai hari ini, marilah kita menggunakan kedua-dua patah perkataan ini dengan tepatnya, iaitu “kolaborasi” ada dua maksud, bukan hanya yang negatif, “berkolaborasi” itu tepat, dan jangan sekali-kali kita menggunakan perkataan “berkolaboratif”.

IKLAN

Penyiaran artikel ini merupakan kerjasama Majalah Remaja bersama Dewan Bahasa Dan Pustaka. Artikel ini ditulis oleh Alex Leong Jun Wei.

 

Ini baru lah gaya hidup remaja. REMAJA kini di seeNI.
Download seeNI sekarang!

KLIK DI SEENI