Hand completing a multiple choice exam.

Minggu ini, semua murid sekolah baik di sekolah menengah dan rendah sedang bertungkus-lumus menjawap exam akhir tahun.

Soalan Exam Sekolah Susah?  Ini Jawapan Daripada Kementerian Pendidikan Malaysia
Seronok exam nie sebab zaman sekolah je buat- giphy

Pelajar tingkatan lima pula tak kurang debar kerana SPM bermula 6 November ini, kurang  10 hari dari sekarang. SPTM juga tarikh yang sama.

Dalam debar, rungutan soalan susah dan mengelirukan kembali semula.

Tempoh hari, viral bagaimana orang dewasa cuba menjawab soalan-soalan diberi dan menimbulkan perdebatan bagaimana pelajar sekolah rendah mampu menjawab soalan berbentuk Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) ini.

Kenapa soalan terlalu susah? Siapa yang menggubalnya? 

Pengarah Pendidikan Dr. ‘Aliah Ahmad Shah, dari Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Putrajaya menjawab isu ini.

Soalan Exam Sekolah Susah?  Ini Jawapan Daripada Kementerian Pendidikan Malaysia
Dr ‘Aliah menjawab isu soalan peperiksaan susah

 

Katanya, tugas Lembaga Peperiksaan (LP) menyediakan instrumen pentaksiran berdasarkan dokumen kurikulum bagi sesuatu mata pelajaran yang diterima daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

IKLAN

“Penyediaan instrumen pentaksiran untuk semua jenis peperiksaan mestilah melibatkan beberapa proses, peringkat dan pengaplikasian prinsip.

 

“Pada akhir proses ini, spesifikasi ujian dan format pentaksiran bagi sesuatu mata pelajaran akan dihasilkan dan dibentangkan untuk kelulusan di peringkat pengurusan dan Jawatankuasa Kurikulum Kebangsaan, KPM,” katanya.

Soalan Exam Sekolah Susah?  Ini Jawapan Daripada Kementerian Pendidikan Malaysia
Harapan mak ayah menggunung tinggi, nak A+ saja.

 

Disoal isu bentuk pengajaran diajar di sekolah berbeza yang keluar semasa peperiksaan, Dr Aliah menjelaskan  guru mengajar berdasarkan kurikulum iaitu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR, 2011) dan DSKP Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM, 2017). Manakala item atau soalan yang digubal adalah berdasarkan dokumen kurikulum yang sama yang diajar oleh guru kepada murid.

“Ini adalah prinsip utama yang diamalkan dalam penulisan item bagi semua jenis peperiksaan kendalian LP. Jika guru mengajar berasaskan kurikulum tersebut seperti termaktub dalam dokumen DSKP, sudah tentu murid berupaya menjawab sebarang soalan ujian yang dikemukakan dalam peperiksaan,” katanya.

Kenapa Soalan Peperiksaan Lebih Kepada ‘Teknik Berfikir’?

Pelajar abad ini sudah didedahkan kepada DSKP yang holistik dan relevan dengan keperluan abad ke21 bagi melahirkan modal insan yang berfikiran kritis, kreatif dan inovatif serta mampu memberikan sumbangan kepada pembangunan negara dan berdaya saing di peringkat antarabangsa dan global.

Oleh itu, pelajar di sekolah dididik dan dibangunkan potensi mereka melalui pembelajaran berasaskan inkuiri, pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah, pembelajaran kontekstual, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berasaskan projek, pendekatan konstruktivisme serta pendekatan Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM).

IKLAN

“Menerusi pendedahan dan pengalaman pelbagai pendekatan pembelajaran ini, pelajar lebih bersedia, lebih bijak dan kreatif terarah kepada design thinking. Pelajar perlu diberikan peluang dan ruang untuk mengenal pasti teknik atau kaedah berfikir yang bersesuaian dengan gaya pembelajaran kendiri mereka,” terang beliau lagi.

Soalan Exam Sekolah Susah?  Ini Jawapan Daripada Kementerian Pendidikan Malaysia
Kena usaha sungguh-sungguh, confirm dapat jawap exam punya- giphy

Siapa Terlibat Dalam Menggubal Soalan?

Mengenai siapa yang dilantik dalam menyediakan soalan peperiksaan, terang Dr. ‘Aliah memberitahu, beberapa orang personel dan terdiri dari warga pendidikan KPM.

 

“Mereka ini adalah guru yang dikenal pasti secara khusus oleh LP sebagai mahir dalam bidang masing-masing, berpengetahuan tentang kurikulum dan pentaksiran, berdisiplin dan mempunyai sahsiah terpuji serta kreatif dan inovatif.

 

“Malahan personel yang telah dikenal pasti ini wajib mengikuti kursus perealisasian item anjuran LP sebelum dilantik sebagai penggubal atau panel penulis item,” ulasnya lagi.

Ibu bapa Jangan Cepat Melatah

Bila soalan susah dan anak-anak mengadu, ada ibu bapa yang mudah melatah.

Dr. ‘Aliah menjelaskan setiap pentaksiran dan peperiksaan yang dilaksanakan mempunyai tujuan dan objektif yang tertentu.

“Hasrat peperiksaan seperti Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) sebagai contoh adalah untuk melihat pencapaian murid dalam bidang akademik dari segi penguasaan kemahiran literasi dan numerasi atau 4M (menulis, membaca, mengira dan menaakul) di akhir persekolahan rendah.

 

 “LP memastikan prinsip piawaian dalam pembinaan soalan bagi semua peperiksaan awam sentiasa dipatuhi. LP memastikan soalan tersebut akur kurikulum, akur spesifikasi soalan dan akur peluang supaya calon dapat memberi respon yang tepat.

 

“Dokumen kurikulum menjadi rujukan asas untuk memastikan perkara yang dikemukakan telah dipelajari oleh murid dan telah iajar oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP),” jelasnya lebih lanjut

Ibu bapa hendaklah berfikiran dan bersikap terbuka serta berlapang dada terhadap pelbagai bentuk soalan yang dapat menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperlukan pada masa kini dan masa hadapan.

IKLAN
Soalan Exam Sekolah Susah?  Ini Jawapan Daripada Kementerian Pendidikan Malaysia
Jangan stres-stres

 

Selain itu, ibu bapa perlu mengkaji dan memahami kurikulum terlebih dahulu sebelum membuat penilaian terhadap soalan dalam kertas peperiksaan, memahami konstruk atau perkara yang di hasrat untuk dibangunkan dalam diri murid melalui sesuatu mata pelajaran. Selepas itu, barulah membuat penilaian selepas itu sama ada soalan yang dikemukakan mempunyai kandungan/fakta yang dipelajari, betul dan terkini.

Di samping itu, ibu bapa harus berperanan membantu anak dengan memberi dorongan, sokongan dan menyediakan persekitaran yang merangsang mental, emosi dan fizikal mereka. Elakkan daripada memberi tekanan yang keterlaluan sehingga mengganggu emosi anak semasa menduduki peperiksaan.

Jadi mak ayah, dah fahamkan kenapa soalan peperiksaan dikatakan agak susah. Bukan nak susahkan pelajar tetapi semuanya sudah digubal dan mengikut standartnya.

Buat adik-adik, semasa menjawab soalan, bacalah arahan dengan baik, fahami kehendak soalan, rangka jawapan dan jawab dengan tenang. Semua maklumat yang diperlukan untuk menjawab soalan tersebut mestilah difahami dengan jelas.