Penggunaan kata “antara” dan “di antara” sering menimbulkan kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa, khususnya para pelajar. Kelompok ini seakan-akan keliru untuk menggunakan kata sendi nama “antara” atau frasa sendi “di antara” dalam sesuatu konteks atau keadaan.

Bagi memudahkan fahaman pengguna bahasa, frasa sendi “di antara” merujuk kepada konsep ruang, misalnya dalam ayat di bawah ini.

  1. Rumahnya terletak di antara dua bangunan tinggi itu.
  2. Tambak Johor terletak di antara Johor Bahru dengan Singapura.

Kedua-dua ayat contoh di atas menunjukkan kata “di antara” digunakan untuk menunjukkan kedudukan fizikal atau tempat, yang terangkum dalam konsep ruang. Berbeza dengan kata “antara” yang berfungsi sebagai kata sendi nama yang tidak melibatkan konsep ruang (seperti ayat di bawah).

  1. Pertempuran terus berlaku antara warga Palestin dan askar rejim Israel di sempadan Gaza.
  2. Anisah antara pelajar cemerlang yang melanjutkan pelajaran ke luar negara.

Penggunaan “Antara” Dan “Di Antara”, Anda Selalu Keliru? Ini Penjelasan Yang tepat

Selain ayat contoh (3) dan (4), kata “antara” juga berfungsi sebagai kata sendi nama yang boleh mendahului ayat yang menunjukkan perbandingan.

  1. Antara Iman dengan Ammar, banyak perbezaannya.
  2. Antara ilmu perubatan dengan ilmu biologi, ada persamaanya.

Sebilangan pengguna bahasa sering melakukan kesilapan penggunaan kata “antara” dan “di antara”.Berikut menunjukkan ayat contoh penggunaan kata-kata tersebut dalam kalangan pengguna umumnya:

IKLAN
  1. (a) Di antara nama-nama yang tersenarai dalam pencalonan ini ialah Razimah,Tinesh, Chew Soong, dan Lukman.

(b) Antara nama yang tersenarai dalam pencalonan ini ialah Razimah, Tinesh,
Chew Soong, dan Lukman.

8 (a) Antara filem-filem kegemarannya ialah Nasib Labu Labi, Keluarga 69, dan
Anakku Sazali.
(b) Antara filem kegemarannya ialah Nasib Labu Labi, Keluarga 69, dan
Anakku Sazali.

IKLAN

Adakah ayat 7(a), 7(b), 8(a), dan 8(b) tepat penggunaan kataantara” dan “di antara”? Penggunaan “antara” kata dan “di antara” dalam ayat 7(a) dan 8(a) tidak tepat. Hal ini kerana kata sendi “antara” biasanya diikuti oleh kata nama am yang tidak perlu diulang seperti ayat 7(b) dan 8(b). Seperti yang tercatat dalam ayat contoh 7(b) dan 8(b), kata nama dan filem dalam ayat tersebut tidak perlu diberi pengulangan.

Walau bagaimanapun, kata sendi “antara” hanya dapat diikuti oleh kata nama am jamak yang mengalami penggandaan separa seperti adik-beradik yang membawa makna kumpulan orang, seperti contoh di bawah.

IKLAN

Penggunaan “Antara” Dan “Di Antara”, Anda Selalu Keliru? Ini Penjelasan Yang tepat

9. Mereka berbincang antara adik-beradik.

10. Hubungan antara kedua-dua buah negara itu telah lama terjalin.
Kesimpulannya, terdapat perbezaan yang jelas antara kata sendi nama “antara” dengan kata arah “di antara”, sama ada dari segi golongan kata mahupun penggunaannya. Oleh itu, sebagai pengguna bahasa yang peka kepada perbezaan tersebut, sewajarnya kita memastikan penggunaan kata yang tepat antara kedua-dua perkataan.

Penyiaran artikel ini merupakan kerjasama Majalah Remaja bersama Dewan Bahasa & Pustaka. Artikel ini ditulis oleh Puan Nor Fazilah binti Noor Din