Isu bumi bulat atau sfera seperti dibahaskan mendatangkan “minat” yang tinggi dalam kalangan masyarakat untuk memperkatakan isu ini. Biarpun dimulakan oleh Sufian Saad dan berbagai kenyataan timbul, isu ini mendapat perhatian dari Mufti Wilayah Persekutuan, Dato Sri Zulkifli Mohamad Al Bakri untuk tampil mengulasnya.

Sangat detail dan begitu berkesan di mana Mufti Wilayah, Dr Zulkifli Mohamad Al Bakri mengulasnya termasuk menyenaraikan pendapat ulama terdahulu.

Kesimpulannya, ya, ulama telah sepakat. Bumi itu bulat tapi bukan bulat seperti bola sebaliknya sfera. Tak perlu ulama naik roket untuk ke bulan membuat kajian sebaliknya semuanya sudah tertulis di dalam al-Quran. Ternyata kalam Allah yang diturunkan sejak 1400 tahun dahulu ini adalah kalam kebenaran.

Manusia hanya perlu baca, faham dan amalkan.

Tak Perlu Naik Roket Pun, Sejak Dulu Ulama Sepakat Sifat Bumi Bulat! Sebabnya Ada Tulis Dalam Quran

Baca penerangan dari Mufti Wilayah, Dr Zulkifli Mohamad.

Alhamdulillah, kami rafakkan setinggi kesyukuran kepada-Nya, selawat dan salam ke atas Junjungan Nabi SAW. Begitu juga kepada kaum keluarganya, para sahabat dan yang mengikut jejak langkahnya hingga hari Akhirat.

Pertamanya, kami di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan pada akhir-akhir ini dihujani dengan isu yang sedang menular dikalangan masyarakat terutamanya disampaikan melalui media-media massa berkenaan isu bumi datar (flat earth). Hasil daripada carian kami menerusi media massa, kami melihat isu ini semakin hari semakin menjadi barah dalam kalangan masyarakat.

Perbahasan ini secara langsung dibincangkan oleh masyarakat awam yang sebahagiannya menyokong dan sebahagiannya pula tidak menyokong berkenaan konsep flat earth ini. Ini membuktikan bahawa manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang terikat dengan keterbatasan. Kefahaman manusia dalam memahami sesuatu perkara seperti alam sekitar adalah berbeza-beza kerana hanya terhad dengan apa yang disahkan oleh pancaindera terutamanya mata kasar. Namun begitu, perkembangan dan evolusi ilmu sains dan teknologi telah banyak membantu manusia dalam memberi penjelasan yang lebih tuntas bagi kehidupan manusia, bahkan ia juga merupakan penyumbang di dalam sumber rujukan agama seperti penetapan hukum ke atas sesuatu perkara

Justeru, Bayan Linnas pada kali ini menjelaskan berkenaan dengan tajuk Polemik Flat Earth: Sisi Pandang Islam. Semoga pencerahan ini dapat meredakan kefahaman kita semua sehingga menemui satu natijah serta titik kebenaran berkenaan hakikat bentuk sebenar bumi.

Tak Perlu Naik Roket Pun, Sejak Dulu Ulama Sepakat Sifat Bumi Bulat! Sebabnya Ada Tulis Dalam Quran
Apa pun bentuknya kita sebagai penghuninya wajib beriman kepada Allah, Sang Pencipta Alam

 Kita Beriman, Bumi Adalah Ciptaan Tuhan

Ini merupakan satu perkara yang tidak dapat dinafikan lagi secara badihi (self-evident) bahawa bumi dan seluruh galaksi ini adalah ciptaan Allah SWT. Hal ini berdasarkan banyak nas, antaranya:

Maksudnya: Dan demi sesungguhnya! Jika engkau (wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu: “Siapakah yang mencipta langit dan bumi?” Sudah tentu mereka akan menjawab: “Allah”.Surah al-Zumar (38)

Syeikh al-Maraghi berkata: Sebenarnya orang musyrik itu mengakui adanya Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Bijaksana, kerana buktinya sangat jelas dan terang. Buktinya, apabila mereka ditanya, “Siapa yang mencipta bumi dan langit,” Dengan spontan mereka menjawab, “Allah yang telah menciptakan.” Sebaliknya mereka tetap menyembah selain daripada Allah SWT dan di sinilah kejahilan serta kedunguan mereka. Padahal mereka memang terkenal bijak dan berfikiran cerdas. Mereka tidak mahu mengikut akal mereka yang sihat tetapi hanya mengikut hawa nafsu mereka.” (Lihat Tafsir al-Maraghi, 12/5898)

Tak Perlu Naik Roket Pun, Sejak Dulu Ulama Sepakat Sifat Bumi Bulat! Sebabnya Ada Tulis Dalam Quran
Bulat, sfera atau seperti donut. Ulama sepakat sifat bumi bulat

Ciptaan Langit dan Bumi Menjadi Tanda Bagi Yang Berilmu

IKLAN

Maksudnya: Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan, dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal;Surah Ali Imran (190)

Syeikh al-Maraghi berkata: “Dimaksudkan dengan orang yang berakal ialah mereka yang menggunakan akal fikiran, cekap mengambil manfaat, mengikut petunjuk dan merenungkan segala kebesaran Allah SWT, mengingatkan tentang kebijaksanaan-Nya, rahmat-Nya, keagungan nikmat-Nya dalam segala keadaannya, sama ada ketika dia berdiri, duduk atau berbaring. Kesimpulannya, sepanjang menjalani kehidupan, mereka tidak pernah lupa kepada Allah SWT, malahan mereka sering mengingati Allah SWT dengan hati yang terang dan menyedari sepenuhnya bahawa Allah SWT sentiasa mengawasi dirinya. (Lihat Tafsir al-Maraghi, 2/1056)

Kedua-dua ayat al-Qur’an ini memberi kita satu kefahaman bahawa penciptaan bumi dan seisinya adalah untuk manusia berfikir tentang kekuasaan-Nya, rahmat-Nya dan keagungan-Nya. Bumi bukan hanya wujud secara tiba-tiba tanpa pencipta dan tujuannya.

Tak Perlu Naik Roket Pun, Sejak Dulu Ulama Sepakat Sifat Bumi Bulat! Sebabnya Ada Tulis Dalam Quran
Bumi menjadi tempat tinggal manusia. Disebut sebagai al-Ardh (feminin)

Bumi Sebagai al-Ardh

Ibn Manzur berkata al-ardh adalah tempat tinggal manusia dalam bentuk feminin yang merupakan kata nama kolektif yang merujuk kepada kelas  (Lihat Lisan al-Arab, 7/11). Di dalam al-Qamus al-Muhit, (m. 820) disebut: Al-Ardh  adalah feminin , kata nama kolektif yang merujuk kepada kelas  atau himpunan yang bukan satu. Justeru, tidak dinamakan ardhah . Perkataan al-Ardh  ini memberi makna:

Setiap yang bawah seperti di bawah tapak kaki haiwan.

Ia juga memberi makna perkampungan seperti kita katakan ardhu Nuh iaitu sebuah perkampungan yang terletak di Bahrain. Apabila kita sebut seseorang itu dengan Ibnu Ardhin ia memberi makna orang asing. Begitu juga Ibnu Ardhin , ia memberi maksud tumbuhan seperti bulu yang dimakan.

Kami cenderung untuk berpandangan bahawa kekeliruan golongan penyokong flat earth yang beragama Islam adalah salah faham dalam memaham kalimah al-ardh.

Apabila Allah SWT menyebutkan al-ardh, ianya menunjukkan kepada tanah tempat kita berpijak yang kita lihat di sekeliling kita. Ianya tidak merujuk kepada planet bumi seperti yang difahami oleh mereka. Hal ini juga bertepatan dengan kaedah memahami al-Qur’an seperti yang digariskan oleh Imam Ibn Kathir dalam mukadimah tafsirnya. (Lihat Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, m. 4-5)

IKLAN

Kondisi Bumi Dalam al-Qur’an

Kami dapati, Allah SWT menyebut tentang bumi dengan beberapa sebutan sebagai sifat atau gambaran. Terdapat beberapa perkataan yang digandingkan dengan bumi seperti “kami hamparkan” (Surah al-Hijr: 19),

“hamparan/bentangan (Surah al-Naba’: 6, Surah al-Baqarah: 22, Surah Nuh: 19, Surah al-Nazi’at: 30) dan “dihamparkan”(Surah al-Ghasyiah: 20).

Allah SWT berfirman:Maksudnya: Dia lah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan langit (serta segala isinya) sebagai bangunan (yang dibina dengan kukuhnya);Surah al-Baqarah (22)

Allah SWT berfirman:Maksudnya: Dan bumi ini Kami bentangkan, dan Kami letakkan padanya gunung-ganang yang kukuh terdiri, serta Kami tumbuhkan padanya tiap-tiap sesuatu yang tertentu timbangannya.Surah al-Hijr (19)

Allah SWT berfirman:Maksudnya: Dan Dia lah yang menjadikan bumi terbentang luas, dan menjadikan padanya gunung-ganang (terdiri kukuh) serta sungai-sungai (yang mengalir).Surah al-Ra’d (3)

Allah SWT berfirman:Maksudnya: Dan bumi sesudah itu dihamparkannya (untuk kemudahan penduduknya), – Ia mengeluarkan dari bumi itu: airnya dan tumbuh-tumbuhannya;Surah al-Nazi’at (30-31)

Allah SWT berfirman: Maksudnya: Dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan?Qatadah, al-Suddi dan Sufyan al-Thauri memahaminya dengan maksud menghamparkan.

IKLAN

Justeru, perkataan-perkataan yang difahami sebagai datar, rata dan lain-lain yang semakna dengannya tidak boleh difahami hanya dengan literal semata-mata kerana ia mempunyai maksud yang tersendiri.

Pendapat Ulama’ Tafsir Berkenaan Bulatnya Bumi

Para ulama’ telah bersetuju bahawa sifat bumi adalah bulat. Adapun kebulatannya bukanlah dalam erti kata bulat keseluruhan tetapi boleh jadi bulat yang berbentuk sfera atau bulat seperti sebiji telur. Ini semua boleh dilihat menerusi penemuan moden.

Pendapat Mufti Wilayah Persekutuan

Kami tegaskan di sini bahawa sifat bumi adalah bulat seperti perbahasan di atas. Antara hujah yang menunjukkan kebulatan bumi berdasarkan firman Allah SWT:

Maksudnya: Ia pula menjadikan malam melingkari siang (dengan gelapnya), dan menjadikan siang melingkari malam (dengan cahayanya);

Ini disahkan lagi oleh kenyataan angkasawan negara Dato’ Dr. Sheikh Muszaphar Shukor yang menyatakan “Bumi berbentuk sfera atau lebih tepat, berbentuk geosfera. Tidak seperti bola tetapi seakan-akan bentuk telur.”[1]

Justeru, kami nyatakan bahawa penafian sifat bulatnya bumi adalah pendapat yang tersilap sementelahan lagi ia bertentangan dengan ijma’ yang tidak boleh dibangkangnya.

Penutup

Alhamdulillah, setelah kami menelaah beberapa kitab dalam masa beberapa hari ini, makanya kami mendapati ulama silam telah lama membahaskan isu ini. Bahkan sebahagian mereka telah membincangkan isu ini lebih dari seribu tahun. Justeru kefahaman kami menunjukkan Islam telah memimpin dunia dari sudut keilmuan dan makrifah alam jauh mendahului mana-mana negara yang hebat di muka bumi hatta empayar Parsi, Rom, Mesir Kuno, Ethopia, India, China dan Greek.

Keterbatasan pancaindera kita membuatkan kita tidak mampu untuk memahami ayat ini hanya dengan merujuk teks atau terjemahan semata-mata tanpa melihat tafsiran para ulama’ dan juga fakta-fakta dari sudut ilmu falak dan astronomi. Apatah lagi berhujah semata-mata dengan apa yang kita lihat di hadapan mata kita yang sudah tentu sangat jelas keterbatasannya.

Marilah sama-sama kita menginsafi untuk meyakini betapa bumi sebagai tempat tinggal manusia hendaklah diiisi dengan acara ibadat, ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, pada saat yang sama menjauhkan daripada perdebatan yang boleh membawa pertelingkahan serta perkataan nista sesama sendiri.

Bacaan penuh di sini : BAYAN LINNAS SIRI 166: POLEMIK FLAT EARTH: SISI PANDANG ISLAM