Huruf condong atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai italic merupakan suatu bentuk tanda yang digunakan secara lazim dalam penulisan pada masa ini. Ada kalanya, huruf condong juga dikenali sebagai huruf miring. Secara amnya, huruf condong digunakan untuk menunjukkan kelainanan tentang apa-apa perkataan, frasa, istilah dan sebagainya dalam sesuatu teks.

Dari segi penggunaan huruf condong dalam penulisan, terdapat tiga fungsi utama huruf condong seperti yang berikut:

IKLAN
  1. Huruf condong digunakan untuk menulis nama atau judul buku, majalah dan akhbar. Contoh penggunaannya adalah seperti yang berikut:
  1. Rama suka membaca buku Tatabahasa Dewan.
  1. Majalah Pelita Bahasa keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka mendapat sambutan yang menggalakkan.
  2. Isu pemartabatan bahasa Melayu merupakan antara liputan berita dalam akhbar Berita Harian pada hari ini.

Dalam ketiga-tiga ayat di atas, perkataan yang dicondongkan ialah nama buku seperti dalam (a), nama majalah seperti dalam (b), dan nama akhbar seperti dalam (c).

  1. Huruf condong digunakan untuk menulis apa-apa perkataan, istilah atau ungkapan asing kecuali istilah atau ungkapan tersebut telah disesuaikan ejaannya mengikut bahasa Melayu. Contoh penggunaannya adalah seperti yang berikut:
  1. Negara Malaysia mengamalkan sistem common law yang ditinggalkan oleh British.
  2. Hibiscus rosa-sinensis ialah nama bagi bunga raya merah dalam bidang botani.

Dalam kedua-dua ayat di atas, perkataan yang dicondongkan ialah istilah asing, iaitu istilah undang-undang seperti dalam (a) dan istilah botani seperti dalam (b). Oleh itu, semua istilah asing dalam bahasa Melayu perlu dicondongkan semasa penulisan. Walau bagaimanapun, jika istilah asing tersebut telah dipadankan ejaannya mengikut sistem padanan ejaan bahasa Melayu, maka istilah tersebut tidak perlu lagi dicondongkan.

IKLAN
  1. Huruf condong digunakan untuk menekankan, menegaskan atau mengkususkan apa-apa huruf, perkataan, frasa, ayat dan sebagainya. Contoh penggunaannya adalah seperti yang berikut:
  1. Bab ini tidak membincangkan huruf tebal.
  2. Berikan contoh penggunaan simpulan bahasa ayam tambatan.

Dalam kedua-dua ayat di atas, perkataan yang dicondongkan ialah perkataan yang diberi penegasan atau penekanan.

IKLAN

Semoga penerangan ringkas tentang penggunaan huruf condong dalam penulisan memberikan manfaat kepada pembaca.

Penyiaran artikel ini merupakan kerjasama Majalah Remaja bersama Dewan Bahasa & Pustaka. Artikel ini ditulis oleh PROF. MADYA. DR. RAMALINGGAM RAJAMANICKAM