Kredit foto: UiTM

Kegiatan berpersatuan di universiti merupakan platform terbaik bagi mengasah minat dan menggilap bakat mahasiswa untuk mahir dalam pengurusan organisasi dan kemahiran insaniah. Peluang yang disediakan oleh pihak Bahagian Hal Ehwal Pelajar perlu direbut oleh mahasiswa.

Dalam mendepani era pandemik Covid-19 yang mana mahasiswa masih melalui proses pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian, kegiatan berpersatuan seharusnya tidak dipandang lesu.

Justeru, mahasiswa perlu proaktif seiring dengan perubahan semasa. Jika dahulu, kegiatan berpersatuan secara bersemuka mendapat sambutan yang amat menggalakkan, maka diharapkan perubahan dalam aktiviti berpersatuan dapat dilaksanakan mengikut kebiasaan baharu.

Di Universiti Teknologi MARA (UiTM), program pembangunan dan kepimpinan mahasiswa yang menjadi fungsi utama Bahagian Hal Ehwal Pelajar memainkan membina bakat mahasiswa. Di UiTM Shah Alam misalnya terdapat 362 pertubuhan pelajar yang terdiri daripada persatuan/kelab pelajar yang berdaftar yang membolehkan mahasiswa bergiat aktif dalam pelbagai aktiviti. Pertubuhan berdaftar terbahagi kepada peringkat fakulti, umum, pengucapan awam dan patriotisme.

Mahasiswa boleh memilih untuk menganjur dan menyertai pelbagai kategori aktiviti seperti sains, teknologi dan inovasi, keusahawanan, kesukarelawanan, kebudayan & warisan, pengucapan awam, akademik/ilmiah, kerohanian, sukan dan wacana intelek.

Pandemik Bukan Halangan Mahasiswa Aktif Berpersatuan

Peningkatan jumlah pertubuhan yang berdaftar pada tahun 2021 menunjukkan kecenderungan mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti di luar kuliah. Sejak tahun 2020, penganjuran aktiviti pelajar menurun kesan daripada pandemik Covid-19. Ianya berlarutan sehingga September 2021.

IKLAN

Usaha terus digembleng oleh pihak Bahagian Hal Ehwal Pelajar untuk menggalakkan para mahasiswa menganjurkan aktiviti secara dalam talian dan meningkatkan kecekapan tadbir urus dan pengurusan program. Jika pada tahun 2019 jumlah program yang dilaksanakan adalah sebanyak 1, 452 program, penurunan mendadak kepada 230 program pada tahun 2020, dan berlaku sedikit peningkatan pada tahun 2021 iaitu sebanyak 334 program.

Platform digital sudah menjadi pilihan utama. Jika dahulu, misalnya untuk melaksanakan program merentas negara pastinya menggunakan modal yang besar, tetapi melalui kecanggihan teknologi dengan pelbagai pilihan platform digital, sesuatu program boleh dianjur dan disertai oleh peserta merentas benua.

Dalam memastikan kegiatan berpersatuan di universiti kembali rancak, sudah pastinya peranan penting perlu dimainkan oleh penasihat persatuan dan kelab. ‘Engagement’ perlu dibuat bagi memberi keyakinan dan kesedaran kepada mahasiswa bahawa kegiatan berpersatuan amat penting bagi mengasah potensi diri dan pengembangan bakat mereka.

Langkah mula ini perlu senada. Penasihat dan mahasiswa boleh menerajui penganjuran program yang berskala kecil sehinggalah program yang berimpak tinggi. Program yang dianjurkan perlu dirancang agar memberi kebaikan dan manfaat kepada penganjur mahupun peserta.

IKLAN

Mahasiswa adalah pemimpin pada masa hadapan. Mereka perlu dilatih menjadi pemimpin yang mahir dalam mengurus organisasi, juga bijak dalam menganjurkan program lebih-lebih lagi dalam mendepani cabaran pandemik mahupun krisis semasa.

Usah menjadikan alasan pandemik sebagai sekatan dalam aktif berpersatuan. Mahasiswa perlu kreatif dalam mendesain program yang bersesuaian. Setiap program mestilah mempunyai objektif yang jelas dan output yang ingin dicapai.

Pandemik bukanlah sekatan, malah peluang untuk mahasiswa aktif berpersatuan dan menggilap bakat kepimpinan masing-masing.

IKLAN

Pihak Bahagian Hal Ehwal Pelajar sentiasa membuka ruang seluas-luasnya kepada semua mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan berpersatuan seiring dengan peranan dan fungsi utamanya untuk memastikan program pembangunan dan kepimpinan pelajar dapat dilestarikan dengan jayanya.

Pandemik perlu didepani dengan positif. Kembalikan kemeriahan aktiviti berpersatuan di kampus. Banyak pilihan dalam menganjurkan aktiviti misalnya boleh dianjurkan secara hidbrib iaitu gabungan secara dalam talian dan bersemuka dengan mematuhi segala prosedur yang ditetapkan.

Untuk tahun 2022 ini, UiTM menjangkakan penglibatan mahasiswa untuk kembali aktif berpersatuan dengan kebiasaan baharu yang mengujakan ini akan meningkatkan jumlah penganjuran program yang membina bakat mahasiswa dalam berorganisasi.

Mahasiswa berbakat sudah pastinya menjadi graduan idaman majikan. Justeru, segala usaha yang digembleng mestilah seiring dengan  Lonjakan 10 Dalam Pelan Pembangunan Pendidijkan Malaysia untuk Pendidikan Tinggi 2015-2025 iaitu untuk melahirkan graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang akan tercapai.

***Artikel ini dihasilkan oleh Pusat Kegiatan Pelajar, Bahagian Hal Ehwal Pelajar Universiti Teknologi MARA Shah Alam.

+++Update terkini tentang isu semasa, dunia hiburan, kecantikan, fesyen dan gaya hidup? Ikuti telegram rasmi Remaja untuk lebih banyak info dan juga peraduan menarik.